Ekspertgruppe fall

 • Astrid Bergland

  Astrid Bergland
  Professor, dr. philos
  Høgskolen i Oslo

 • Steinar Madsen

  Steinar Madsen
  Medisinsk fagdirektør
  Statens legemiddelverk

 • Picture1

  Grethe Lunde
  Brukerrepresentant, Norsk forening for slagrammede

 • Randi Granbo

  Randi Granbo
  Fysioterapeut, leder for kompetansesenter for bevegelsesvansker og fall hos eldre
  St. Olavs Hospital

 • Dame

  Tanja Zlatanovic
  Fagutviklingssykepleier, Akershus universitetssykehus HF og Høyskolelektor, Høyskolen i Oslo og Akershus

 • Picture1

  Nina Torsteinsen Johnsen
  Fagutviklingssykepleier
  Bærum sykehus, Vestre Viken HF

 • Dame

  Solveig Struksnes
  Førstelektor, seksjon sykepleie
  Høgskolen i Gjøvik

 • Aglaia Frommholz

  Aglaia Frommholz
  Insitusjonsoverlege og spesialist i geriatri
  Lekneshagen Bofellesskap og Vestvågøy sykehjem

 • Annika Kragh Ekstam

  Annika Kragh Ekstam
  Overlege, spesialist i geriatri
  Haugesund sykehus, Helse Fonna

 • elisabeth Østensvik 2013

  Elisabeth Østensvik
  FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem i Østfold
  Glemmen sykehjem, Fredrikstad

 • Grethe Oksholen

  Grethe Oksholen
  Spesialist i geriatrisk fysioterapi
  Virksomhet rehabilitering i Bamble kommune

 • Cathrine de Groot

  Cathrine de Groot
  Spesialfysioterapeut, MSc
  Sykehuset Telemark HF