Ekspertgruppe forverret tilstand

 • Kari Annette Os

  Kari Annette Os
  Seniorrådgiver
  Avd kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, Helsedirektoratet

 • Edith-Roth-Grevjon

  Edith Roth Gjevjon
  Førsteamanuensis og studieleder
  Lovisenberg diakonale høgskole

 • Benedikte-Dyrhaug-Stoknes

  Benedikte Dyrhaug Stoknes
  Leder for seksjon for pasientsikkerhet
  Nordlandssykehuset

 • asgeir-kvam

  Asgeir M. Kvam (pilot)
  Overlege anestesi
  Martina Hansens Hospital

 • Heidi-Brevik

  Heidi Synnøve Brevik
  Leder, Mottaksklinikken
  Haukeland universitetssykehus

 • Henrik-eikås

  Henrik Eikås
  Overlege anestesi, Medisinsk overvåking og senter for medisinsk simulering,
  Akershus universitetssykehus

 • Sturle Grønbeck
  Intensivsykepleier/Ledende spesialsykepleier, postoperativ/intensiv
  Rikshospitalet

 • Shirin Kordasti Frisvold
  Overlege anestesi, Akuttmedisinsk klinikk
  Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Helle Midtgaard
  Medisinsk faglig ansvarlig overlege, Akuttmottaket
  Ullevål

 • Germar Schneider
  Overlege
  Asker og Bærum legevakt

 • Camilla Uhlin
  Overlege anestesi
  Helse Møre og Romsdal

 • Bent-Åge Rolandsen
  Overlege ved akuttavdelingen
  St Olavs Hospital

 • Astri Myhrvang
  Brukerutvalget Helse Sør