Ekspertgruppe hjerneslag

 • arne2

  Arne Hagen
  Leder av Foreningen for slagrammede

 • Bent Indredavik

  Bent Indredavik
  Avdelingsoverlege Slagenheten
  St.Olavs hospital

 • Birgitte Langhammer

  Birgitta Langhammer
  Fysioterapeut PhD, førsteamanuensis
  Høyskolen i Oslo

 • Brynjar Fure

  Brynjar Fure
  Overlege Dr.Med Geriater
  Ullevål sykehus

 • Torgeir Engstad

  Torgeir Engstad
  Overlege geriatrisk avdeling
  Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Dagny Sevheim

  Dagny Sevheim
  Avdelingssjef Nevrosenteret
  Stavanger sykehus

 • Guri Heiberg

  Guri Heiberg
  Avdelingsoverlege fysikalskmedisin
  Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Halvor Næss

  Halvor Næss
  Overlege nevrologisk avdeling
  Haukeland universitetssykehus HF

 • Hild Fjærtoft

  Hild Fjærtoft
  Fysioterapeut PhD
  St. Olavs hospital

 • Jan Magne Linnsund

  Jan Magne Linnsund
  Seniorrådgiver
  Helsedirektoratet

 • Kurt I. Myhre

  Kurt I. Myhre
  Lege
  Senter for medisinsk metodevurdering

 • Ole Morten Rønning

  Ole Morten Rønning
  Seksjonsoverleg nevrologisk avdeling
  Ahus