Ekspertgruppe infeksjoner

 • christine tvedt

  Christine Tvedt
  Sykepleier

 • Hanne Merete Eriksen
  Seniorrådgiver NOIS
  Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • mette wahlberg

  Mette Walberg
  Overlege smittevern
  Vestre Viken HF

 • Toril Kolås

  Toril Kolås
  Avdelingsoverlege
  Helse Innlandet HF

 • Vigdis Lauvrak

  Vigdis Lauvrak
  Forsker
  Kunnskapssenteret

 • hans-laatten

  Hans Flaatten
  Seksjonsoverlege Kirurgisk serviceklinikk
  Haukeland universitetssykehus HF