Ekspertgruppe legemiddelsamstemming

 • Jannicke Slettli Wathne

  Jannicke Slettli Wathne
  Farmasøyt
  Sjukehusapoteka Vest

 • Ellinor Haukland

  Ellinor Haukland
  Overlege
  Nordlandssykehuset HF

 • Elizabeth Aa

  Elizabeth Aa
  Klinisk farmasøyt
  Sykehusapoteket i Trondheim

 • Bent Asgeir Larsen
  Fastlege
  Halden kommune

 • Seksjonsleder Monica Nesset Devold ved Medisinsk avdeling Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

  Monica Nesset Devold
  Seksjonsleder
  Medisinsk avdeling, Helse Møre og Romsdal HF

 • Morten Finckenhagen

  Morten Finckenhagen
  Overlege
  Avdeling for legemiddelinformasjon, Statens legemiddelverk

 • Karin S Mortensen

  Karin S. Mortensen
  Seniorrådgiver
  Seksjon fag-utvikling-drift, Helsedirektoratet

 • Silje Moe

  Silje Moe
  Lokal leder for pasientsikkerhetsprogrammet
  Diakonhjemmet Sykehus

 • Evelyn Jakobsen

  Evelyn Jakobsen
  Distriktsleder for hjemmebaserte tjenester
  Bærum kommune, Distrikt Rykkinn

 • Wenche Hammer

  Wenche Hammer
  Avansert geriatrisk sykepleier
  Eidsberg kommune

 • Asbjørn Gausdal

  Asbjørn Gausdal
  Brukerrepresentant
  Tidligere FFO

 • Elin Trapnes

  Elin Trapnes
  Klinisk farmasøyt, leder IMM-senteret
  Sykehusapoteket Oslo

 • Anne-Berit Norman Paulsen

  Anne-Berit Norman Paulsen
  Medisinsk rådgiver i E-helse og IKT-forvaltning
  Universitetssykehuset Nord-Norge

 • Ingeborg Berge

  Ingeborg Berge
  Seniorrådgiver
  Seksjon forvaltning, Helsedirektoratet