Ekspertgruppe psykisk helse og rus

 • Arne Johannesen

  Arne Johannesen
  Fagsjef
  Sykehuset Telemark

 • Fredrik Wahlby

  Fredrik Wahlby
  Forsker
  Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Universitetet i Oslo

 • Trond Aarre

  Trond F Aarre
  Helse Bergen HF

 • nils håvard dahl

  Nils Håvar Dahl
  Psykiater
  Midt-Norge Helse Nord Trøndelag Psykisk helse

 • Trong Hatling

  Trond Hatling
  Leder NAHPA
  Nasjonalt kompetansesenter psykisk helsearbeid

 • tordis-hoyfodt

  Tordis Høifødt
  Psykiater/ overlege
  Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavd. UNN

 • ag_klunderud

  Anne Grethe Klunderud
  Mental helse

 • anne-grethe-terjesen

  Anne-Grethe Terjesen
  Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse

 • Unni Rønneberg

  Unni Rønneberg
  Seniorrådgiver, Spesialist i psykiatri
  Helsetilsynet

 • jan olav

  Jan Olav Johannessen
  Sjeflege / Psykose
  Stavanger Universitetssjukehus

 • Randolf Vågen

  Randolf Vågen
  Overlege psykiatri
  Nidaros DPS, St. Olavs hospital

 • Anders Wahlstedt

  Anders Wahlstedt
  Psykologspesialist, Klinikksjef
  Sørlandet sykehus

 • Ewa Ness

  Ewa Ness
  Fagsjef
  Oslo Universitetssykehus HF, Klinikk for psykisk helse og avhengighet

 • Kari_Lossius_bilde

  Kari Lossius
  Klinikksjef og psykologspesialist
  Stiftelsen Bergensklinikkene, avd klinisk virksomhet