Ekspertgruppe trykksår

 • Jelena Simic-Suljevic

 • Mona Wold
  Sykepleier
  Sykehuset Østfold HF

 • Lise Walter Bjerke
  Avdelingsleder
  Spinalenheten, Haukeland universitetssykehus HF

 • Ida Bredesen

  Ida Bredesen
  Forsker
  Oslo Universitetssykehus HF

 • Eva Kronholm Heiberg

  Eva Krohn Heiberg
  Sårsykepleier
  Diakonhjemmet Sykehus

 • kvinne

  Elisabeth Johnsgaard
  Stab Helse, Sykehuset Innlandet HF

 • Gro Marianne Eriksen

  Gro Marianne Eriksen
  Fag og systemansvarlig sykepleier
  Seksjon for ryggmargskader, multitraumer og nevrologi (RMN), Sunnaas sykehus HF

 • Kathrine Jensen

  Kathrine Jensen
  Leder
  Ungdiabetes, Diabetesforbundet

 • Edda Johansen

  Edda Johansen
  Høgskolelektor
  Fakultet for helsevitenskap, Høyskolen i Buskerud