Fagrådet

 • Geir Bukholm

  Geir Bukholm
  Leder av fagrådet
  Prosjektleder, professor, Folkehelseinstituttet

 • kvinne

  Tonje E Hansen
  Nordlandssykehuset HF

 • Harald Næss

  Harald Næss
  Fagenhetsleder, helse og omsorg
  Tønsberg kommune

 • kvinne

  Liv Sannum
  Kommunerepresentant

 • kvinne

  Maria Bergli
  Planrådgiver
  Drammen kommune

 • Inger Cathrine Bryne

  Inger Cathrine Bryne
  Administrerende direktør
  Stavanger Universitetssjukehus HF

 • Anders Grimsmo

  Anders Grimsmo
  Professor
  NTNU

 • Hans Petter Næss

  Hans-Petter Næss
  Seniorrådgiver
  Statens helsetilsyn

 • Jarle Gimmestad

  Jarle Gimmestad
  Seniorpartner
  Gimmestad AS

 • Karina Aase

  Karina Aase
  Universitetet i Stavanger

 • Kari Sunnevåg

  Kari Sunnevåg
  Leder
  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland

 • Christian von Plessen

  Christian von Plessen
  Overlæge, PhD, Lunge-/infektionsmedicinsk Afdeling
  Nordsjællands Hospital

 • Arnfinn Aarnes. Foto: Ove Helset

  Arnfinn Aarnes
  Fagpolitisk rådgiver
  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

 • EinarBugge

  Einar Bugge
  Fag- og forskningssjef
  Universitetssykehuset Nord-Norge HF

 • Sven-Erik-Gisvold

  Svein Erik Gisvold
  Overlege anestesi- og intensivavdelingen
  St. Olavs hospital HF

 • Lars Mathisen

  Lars Mathisen
  Rektor
  Lovisenberg diakonale høyskole

 • hans-laatten

  Hans Flaatten
  Seksjonsoverlege Kirurgisk serviceklinikk
  Haukeland universitetssykehus HF