Fagrådets referater

Publisert  Oppdatert 

Her finner du saksdokumenter og møtereferatet fra Pasientsikkerhetsprogrammets fagråd.

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014-2018) sitt rådgivende organ ga sekretariatet råd på faglige områder, samt angående spredning, implementering og målinger.

I tillegg søkte sekretariatet råd hos enkelte medlemmer i fagrådet ut i fra deres kompetanse og erfaring, utenom møtene. 

Her finner du saksdokumentene til Fagrådets møter. 

Ved spørsmål til fagrådet, ta kontakt med seniorrådgiver Kristine Walther Longva: krlon@helsedir.no.

 

Print