Fagrådets referater

Publisert  Oppdatert 

Her finner du saksdokumenter og møtereferatet fra det tidligere Pasientsikkerhetsprogrammets fagråd.

Fagrådet til programmet ble avviklet høsten 2019.

Et nytt fagråd knyttet til nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring er under etablering. Dette vil være på plass i begynnelsen av 2020.

 

 

 

 

Print