Prosjektgruppe tryksår ved SUS

Medlemmene fra prosjektgruppen og referansegruppen er glade og stolte for at SUS er valgt som pilotsykehus for innsatsområdet trykksår. Fra venstre: Ingeleiv Falkeid, Oddveig Kleppe, Hanne Juul, Brith Halvorsen, Mari Robberstad og Bente Bilstad. (Foto: Caroline Aspelund)

Engasjerte trykksårpiloter

Publisert  Oppdatert 

Pilotprosjekt i forebygging av trykksår er igang ved Stavanger universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Forebygging viktig

Trykksår er en stor belastning og kan føre til en rekke komplikasjoner for pasienten. Det finnes ingen oversikt over  forekomsten av trykksår i norske sykehus og sykehjem, men en undersøkelse gjennomført ved Ullevål sykehus 2010 viste at over 17 prosent av alle innleggelser medførte trykksår. Dette samsvarer med en europeisk undersøkelse i 25 sykehus som estimerte forekomsten av trykksår hos pasienter til over 18 prosent.

Med trykksår menes en avgrenset skade på huden og/eller underliggende vev, som et resultat av trykk eller trykk i kombinasjon med skjærende krefter.

Pilotprosjekter ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) og Stavanger Universitetssykehus (SUS) er i gang. Pilotene skal teste tiltakspakke og målinger, og se hvordan disse fungerer i praksis. Tiltakspakken og målinger justeres og ferdigstilles på bakgrunn av pilotrapporten før nasjonalt læringsnettverk startes opp i april 2013.

Glade for å kunne påvirke

- Trykksår kan ved enkle hjelpemidler forebygges, men er utfordrende og krevende å behandle. Det er derfor viktig å ha fokus på forebygging slik at pasienten ikke utvikler trykksår, sier sykepleier Mari Robberstad ved Stavanger Universitetssykehus.

Avdeling 3B (nyre sengepost) er valgt ut til pilotprosjektet, fordi de jobber med en svært relevant pasientgruppe. Her har de også innført ernæringsscreening, noe som er sentralt når det gjelder trykksår. Dessuten er avdelingen kjent for å være positive til endring. Medlemmer av prosjektgruppen og referansegruppen er fornøyd med at sykehuset er valgt som pilotsykehus for innsatsområdet trykksår. Sykehuset skal også samarbeide med et lokalt sykehjem.

- Det er inspirende med engasjerte og motiverte piloter i kampanjen, sier sekretariatsleder Anne-Grete Skjellanger. Hun legger til at det har vært stor interesse for å være pilotprosjekter i kampanjen, og at hun ser frem til høre mer om pilotenes erfaringer med tiltakspakke og målinger.

Les mer om innsatsområdet

Les mer om pilotprosjektet ved Stavanger universitetssykehus

Print