Improvement Coach

Engasjert gjeng på veiledningskurs!

50 deltakere på veiledningskurs!

Publisert  Oppdatert 

Improvement Coach-kurset lærer helsepersonell over hele landet å veilede forbedringsteam.

Det stod ikke på engasjementet da 50 ressurspersoner fra kommunehelsetjenesten og fra ulike helseforetak over hele landet møttes i Oslo for å starte på Improvement Coach-programmet denne uken. 

Kurset skal gi deltakerne økt kunnskap om forbedringsarbeid, og sette dem i stand til å veilede sine lokale forbedringsteam. 

Robert Lloyd og John Boulton fra Institute of Healthcare Improvement i Boston, USA, inspirerte, delte kunnskap og erfaringer gjennom forelesninger og engasjerende gruppearbeid. 

Gjennom flere kurs skal deltakerne, i tillegg til å få økt forbedringskunnskap, lære hvordan man setter sammen gode team og lager gode målsettinger. De skal også lære hvordan man kan bruke indikatorer, mer om PDSA-modellen, veilederrollen, samt lære og øve på metoder i forbedringsarbeidet. 

Improvement Coach arrangeres av Institute for Healthcare Improvement i regi av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Interessert i forbedringsarbeid? Ta en titt på Forbedringsguiden!

 

Print