2018-ullevaal-sepsis-web

Akuttmottaket på Ullevål har blant annet innført et eget sepsismottak. Fra venstre ses sykepleier Robert Johansen, lege Katerina K. Hallén og sykepleier Anette Harestad. (Foto: Aleksander Rygh Holten)

Behandler sepsispasienter raskere

Publisert  Oppdatert 

Med tiltakspakken om sepsis og eget sepsismottak har Ullevål sykehus gått fra å få gitt hver fjerde sepsispasient antibiotika innen en time, til å få gitt dette til tre av fire.

- Ved å kalle ut sepsismottaks-teamet sikrer vi at nøkkelpersonene for pasientbehandlingen møter raskt. På den måte får vi tatt blodprøver raskt, inkludert blodkultur, slik at antibiotikabehandlingen kan starte, sier overlege Anders B. Martinsen. Han er medisinskfaglig ansvarlig overlege ved akuttmottaket på Oslo universitetssykehus Ullevål. Akuttmottaket deltok i 2017 på det nasjonale læringsnettverket for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis.

Tiltakene går på å gjøre ABCDE-vurdering, sikre frie luftveier, adekvat respirasjon og sirkulasjon, bruk skåringsverktøy for risikovurdering og diagnostisering, ta blodprøver og prøver til mikrobiologi, gi antibiotika og fastsette videre behandling og beslutte rett behandlingsnivå.

Bruker handlingskort

Teamet Ullevål opprettet for mottak av sepsispasienter i mai 2017, består av lege, sykepleier og bioingeniør.

- Hensikten var å forbedre behandlingen av pasienter med påvist eller mistenkt sepsis. Dette var en strukturell endring som virker å ha hatt effekt, sier Martinsen. Han forteller at for å tydeliggjøre ansvar laget de handlingskort for teammedlemmene. De utarbeidet også et eget støttekort for teamleder med huskeliste, differensialdiagnoser, ulike skåringsverktøy og med antibiotikaveileder på baksiden av arket.

Fra 28 prosent til 78 prosent antibiotika innen en time

Helsetilsynet påpekte flere avvik innen sepsis da de var på tilsyn på Ullevål høsten 2016. Sykehuset gjorde selv en telling i mars 2017, da det nasjonale læringsnettverket gikk i gang. Den viste at bare 28 prosent av sepsispasientene fikk antibiotika innen en time.

Da akuttmottaket på Ullevål nylig stilte på siste samling i læringsnettverket, hadde de kommet opp i 78 prosent. Tallene gjelder pasientene som ble registrert i et midlertidig kvalitetsregister. Mottaket gikk også fra median 1 time og 39 minutter fra ankomst til antibiotika ble gitt, til 36 minutter.

- Vi etablerte et midlertidig kvalitetsregister, godkjent av personvernombudet (PVO), for å kunne følge disse pasientene. Vi har mindre oversikt over pasienter som ikke blir inkludert i vårt kvalitetsregister, sier overlegen.

Få oversikt over egen praksis

Feiring med kake ble det også for å feire de gode resultatene. Teamet informerte om tall på tid fra ankomst til antibiotika underveis for å gjøre forbedringene synlige.

- Vårt råd til andre er å gjøre egne tellinger for å få oversikt over egen praksis, og gjøre strukturelle endringer der det er nødvendig, sier Martinsen.

Print