Furuhaugane omsorgssenter

Utvalgte sykehjem fra alle fylker setter nå i verk kampanjens tiltak for å sikre riktig medisinering av pasientene. Furuhaugane omsorgssenter er ett av sykehjemmene som nå er godt i gang. Her er avdelingsleder ved Furuhaugane omsorgssenter Helen Skulbørstad (nr. 2 fra venstre) sammen med noen av sine kolleger. Foto: Firdaposten

Disse sykehjemmene viser vei

Publisert  Oppdatert 

Utvalgte sykehjem fra alle fylker jobber nå med kampanjens tiltak for å sikre riktig medisinering av pasientene. I neste omgang skal sykehjemmene arbeide for å spre tiltakene i egne fylker.

Det nasjonale læringsnettverket for riktig legemiddelbruk i sykehjem hadde sin første samling på Gardermoen 26. og 27. mars. Alle fylker er representert i læringsnettverket med hvert sitt sykehjem, som i hovedsak har status som utviklingssenter for sykehjem i sitt fylke. Nå skal disse sykehjemmene teste og spre kampanjetiltakene. Tiltakene skal optimalisere medisineringen av alle langtidspasienter på sykehjem og redusere pasientskader.

Full fart fra start

Helen Skulbørstad, avdelingsleder ved Furuhaugane omsorgssenter, som representerer Sogn og Fjordane, synes den første samlingen i læringsnettverket var engasjerende og lærerik: - Her har vi virkelig fått øynene opp for hvor viktig det er å arbeide systematisk for å få bukt med feilmedisinering. Det er flott at kampanjen ”pusher” oss og viser hvordan vi kan drive med enkel, men virkningsfull kvalitetssikring. Vi er nå i full fart med å sette i verk tiltak!

Se nyhetssak i fra Firdaposten om Furuhaugane omsorgssenter i høyre marg.

Kommer pasientene til gode

Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder for Nasjonal pasientsikkerhetskampanje, var hovedinnleder på samlingen og fulgte teamene tett gjennom to dager. - Vi er veldig glade for at disse sykehjemmene går foran og viser vei for resten av sykehjemmene i sine fylker. Det arbeidet som disse nå legger ned, vil komme tusenvis av sykehjemspasienter i Norge til gode, poengterer Skjellanger.

Erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjens pilotprosjekt i Vestfold viser at tiltakene for riktig legemiddelbruk i sykehjem gir trygge pasienter med bedre helse, fornøyde pårørende, motiverte ansatte og dedikerte ledere, leger og farmasøyter.

Disse er med

 • Lørenskog sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Akershus
 • Feviktun bo- og omsorgssenter – Utviklingssenter for sykehjem i Aust-Agder
 • Ternevig sykehjem – Aust-Agder
 • Ål bu- og behandlingssenter – Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud
 • Alta helsesenter – Utviklingssenter for sykehjem i Finnmark
 • Moen sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark
 • Engen sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Hordaland
 • Rokilde sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Møre og Romsdal
 • Leirfjord sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Nordland
 • Verdal bo- og helsetun – Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag
 • Haugtun omsorgssenter – Utviklingssenter for sykehjem i Oppland
 • Abildsø sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Oslo
 • Stokka sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Rogaland
 • Furuhaugane omsorgssenter – Sogn og Fjordane
 • Søbstad helsehus – Utviklingssenter for sykehjem i Sør-Trøndelag
 • St. Hansåsen sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Telemark
 • Kroken sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Troms
 • Songdalstunet bo- og aktivitetssenter – Utviklingssenter for sykehjem i Vest-Agder
 • Valhalla omsorgssenter – Utviklingssenter for hjemmetjenester i Vest-Agder
 • Nygård sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Vestfold
 • Glemmen sykehjem – Utviklingssenter for sykehjem i Østfold
 • Karasjok helsesenter – Nasjonalt utviklingssenter for sykehjemstjenester til den samiske befolkningen
 • Bjørgene omsorgs- og utviklingssenter – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Helse Fonna

(Publisert 13.04.2012, oppdatert 16.05.2012)

Print