Ledelse og kvalitetsforbedring (1)

Fra forskrift til kontinuerlig forbedring

Publisert  Oppdatert 

Hvordan kan du som leder bruke Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring til å skape forbedringer for pasientene? Kom litt nærmere svaret på Pasientsikkerhetskonferansen.

Pasientsikkerhetskonferansen kan du få med deg en interessant sesjon om Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Der kan du lære hvordan ledere bedre kan forstå og etterleve kravene i forskriften.

Meld deg på pasientsikkerhetskonferansen innen 15. oktober.

- Forskriften er ikke lenger ny, men den er viktig. Mange av elementene som inngår i forskriften er en forutsetning for å levere faglig forsvarlige tjenester av god kvalitet, sier Anne-Grete Skjellanger, direktør i avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Sammen med  Johan Torgersen, direktør i divisjon for kvalitet og forløp i Helsedirektoratet, skal hun lede en samtale mellom Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken HF, Nicolas Øyane, leder av Senter for Kvalitet i Legekontor, Synnøve Serigstad, seniorrådgiver i Helse Vest RHF og Tove Hovland, kommunaldirektør i Tønsberg Kommune.

De har alle lang erfaring fra helseforetakene og kommunehelsetjenesten, og har fått i oppdrag å gi sine perspektiver på hvilke utfordringer som oppstår i arbeidet med forskriften. De skal også drøfte hvordan man kan håndtere utfordringene. 

- Ledere har en helt sentral del i arbeidet med kvalitetsforbedring, og det stilles mange krav til dem. På denne sesjonen ønsker vi å øke forståelsen for hvordan man kan organisere og strukturere kvalitetsarbeidet på en god måte som imøtekommer kravene, sier Skjellanger.  

Sesjonen avsluttes med at Thomas Hoholm, førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap på BI, gir sine perspektiver på hva som er det viktigste for en leder som ønsker å lykkes med å skape forbedringer for pasientene. 

Nyttige lenker:

Print