Haukeland universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus er først ute i landet med å undersøke pasientsikkerhetskulturen blant ansatte.

Helse Bergen i gang med å undersøke pasientsikkerhetskultur

Publisert  Oppdatert 

Helse Bergen er det første helseforetaket i hele landet til å delta i den landsomfattende undersøkelsen av pasientsikkerhetskultur blant ansatte i spesialisthelsetjenesten.

Undersøkelsen er en del av pasientsikkerhetskampanjen og skal gi sykehuset verdifull kunnskap om hvordan de ansatte lærer av uønskede hendelser og arbeider for å sikre pasienter mot skade.

Les mer på nettsidene til Haukeland universitetssjukehus.

Les mer om den landsomfattende pasientsikkerhetskulturundersøkelsen.

Print