Kickoff tidlig oppdagelse

Prosjektgruppa på Helgelandssykehuset ser fram til å teste ut nye verktøy med tiltakene på området tidlig oppdagelse av forverret tilstand. (Foto: Helgelandssykehuset)

I gang med tidlig oppdagelse

Publisert

30 deltagere fra Helgelandssykehuset har sparket i gang det nye innsatsområdet tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

Tirsdag 5. april hadde de kick-off på Helgelandssykehuset i Mo i Rana, hvor også helsepersonell fra Mosjøen og Sandnessjøen deltok. Sykehuset er ett av to som skal teste ut den nye tiltakspakka på tidlig oppdagelse av forverret tilstand. Iselin Inselseth, lokal prosjektleder, forteller at det er stor motivasjon blant sykepleiere og leger for å komme i gang med prosjektet.

- Vi ser fram til å teste ut nye verktøy i vurderingen av pasientene, og skal blant annet teste bruk av National Early Warning Score og ISBAR for å sikre muntlig kommunikasjon, sier hun.

Sykehuset ser at behovet er tilstede for å øke fokus på gode pasientobservasjoner av inneliggende pasienter og hvordan de i større grad kan være med å forebygge forverret tilstand.

Disse tiltakene skal testes ut:

1. Kompetanse; Helsepersonell med pasientkontakt deltar på tverrfaglig undervisning basert på teori og ferdighetstrening om bl.a. kliniske observasjoner (ABCDE), kommunikasjon og opplæring i tiltakspakkens verktøy.

2. Systematiske observasjoner, skåring og respons (early warning score)

3. Sikker muntlig kommunikasjon; ved hjelp av ISBAR

4. Etablere team med særlig kompetanse på oppfølging og behandling av pasienter med forverret tilstand ved definert skår eller mistanke om forverret tilstand

5. Pasient og pårørende; oppfordre alle pasienter og pårørende til å spørre om noe er uklart og si i fra om de opplever forverret tilstand

Revideres etter testperioden

Tiltakspakka offentliggjøres ikke før testfasen er ferdig og evaluert. Basert på erfaringene fra pilotene, vil pakka revideres før den blir offentlig tilgjengelig for alle foretak som vil ta den i bruk i løpet av senhøsten 2016. Tiltakspakka er laget av en ekspertgruppe som i vinter har hatt flere møter. De har kommet fram til tiltak og målinger de mener er både kunnskapsbaserte og aktuelle.

Det andre sykehuset som vil teste ut tiltakene er Martina Hansens Hospital i Bærum. Pilot i kommunal helse- og omsorgstjeneste er ikke avklart ennå.

Læringsnettverk

Det planlegges et felles læringsnettverk med helseforetakene og helse- og omsorgstjenesten i desember 2016, etter at pilotene er avsluttet og evaluert høsten 2016.

Det var styringsgruppen i pasientsikkerhetsprogrammet som i fjor vedtok fire nye innsatsområder, og tidlig oppdagelse av forverret tilstand var et av disse nye områdene. Dette er et innsatsområde som flere sykehus og kommuner i Norge har jobbet med i flere år, og mange har etterspurt hjelp og bistand til å komme i gang. Flere internasjonale pasientsikkerhetsprogram har tilsvarende innsatsområder i sine tiltakspakker.

Print