201511-ihi

Kim Bonite ved Oppsalhjemmet (i midten) forklarte Carol Haraden (til venstre) og Andrew Longmate fra IHI hvordan de bruker risikotavler. IHI var imponert over hvor bredt de jobber med tiltakspakker og oppmerksomhet rundt pasientene.

Imponert over sykehjemsatsing

Publisert  Oppdatert 

- Å jobbe så bredt med pasientsikkerhet på sykehjem er nyskapende, sa Carol Haraden ved IHI da hun nylig besøkte Norge.

Visepresidenten ved Institute for Healthcare Improvement, Carol Haraden, var i Oslo for å gå gjennom arbeidet til pasientsikkerhetsprogrammet og gi råd.
Hun og hennes tre kolleger besøkte Oppsalhjemmet i Oslo. Haraden syntes arbeidet de gjør på sykehjemmet er unikt i verden. Oppsalhjemmet jobber med en rekke av programmets tiltakspakker som trykksår, fall og riktig legemiddelbruk. Personalet bruker risikotavler på avdelingene for å holde oversikten over disse områdene for hver enkelt pasient.
- Jeg har aldri sett sykehjem jobbe så bredt med så mye oppmerksomhet for å redusere pasientskader. Jeg vil bruke disse erfaringene i taler og besøk i andre land, sa hun. – Fantastic!

Færre medisiner
På Oppsalhjemmet sjekker legen at medisinlistene er oppdaterte og ser om de kan droppe noen medikamenter.
- Mange kommer ned fra 10-12 medisiner, til 4, fortalte sykehjemslege Stephan Ore til de fire besøkende fra IHI.
Haraden besøkte også Diakonhjemmet sykehus, hvor de kunne vise en god reduksjon i trykksår hos pasienter med hoftebrudd. Mens de i 2014 hadde trykksår hos 6 prosent av disse pasientene, var de i år nede på 2 prosent.

Dokumentere forbedring
Haraden ga mange klare råd til pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7. Hun er opptatt av at programmet ikke bare sjekker spredningen av tiltakspakkene, men at man også dokumenterer om endringer faktisk fører til forbedring og resultater.

- Det er en enorm styrke å få IHI med på laget. Det vil gi et løft for pasientsikkerheten i Norge. I 2016 blir det en rekke opplæringsprogrammer med dem for helsepersonell her til lands, sier Anne-Grete Skjellanger. Hun er leder for pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

Her kan du lese mer om tavlemøter

 

Print