St

Per Åsheim, gruppeleder fra St. Olavs hospital, innledet presentasjon av e-læring knyttet til håndtering SVK

Innovativ forebygging av infeksjoner

Publisert  Oppdatert 

St Olavs Hospital har laget et e-læringsprogram for å øke kunnskap og engasjement rundt forebygging av infeksjoner knyttet til bruk av sentralvenøse katetre (SVK). Målet er at programmet skal være tilgjenglig for alle landets helseforetak.

Siste samling i læringsnettverket for forebygging av urinveisinfeksjoner i forbindelse med bruk av kateter (UVI) og SVK er vel overstått. St Olavs Hospital er en av deltakerne i kampanjen som utmerker seg spesielt med sin innsats for å redusere infeksjoner knyttet til SVK. 

Nær 100 prosent måloppnåelse

Universitetssykehuset har oppnådd nær 100 prosent måloppnåelse ved bruk av sjekkliste for innleggelse av SVK og vurdering av SVK-behov for sengepost. Med andre ord, alle pasientene har indikasjon for SVK. I tillegg til å innføre tiltakspakken for SVK har de laget en egen SVK-pakke for stell, som skal gjøre det enda enklere for personalet å gjennomføre tiltakene i tiltakspakken.

E-læringsprogram

Videre har sykehuset selv tatt initiativ til å lage et e-læringsprogram for de som håndterer SVK. Programmet vil forhåpentligvis være ferdig til sommeren, og vil mest sannsynlig bli tilgjengelig for andre helseforetak etter at sykehuset har testet systemet.

- Vi har lagt ned en god del arbeid for å forebygge infeksjoner, og vi opplever at det er mye oppmerksomhet rundt stell og bruk av SVK blant personalet, sier Per Åsheim, gruppeleder for kampanjeteamet ved St Olavs.

Team på tvers av avdelinger

Åsheim forteller at de har oppnådd god forankring i ledelsen, og at det har vært viktig i arbeidet med å gjennomføre og spre tiltakspakken. Videre har de satt sammen et team fra ulike avdelinger som har et spesielt ansvar for å spre tiltakene videre til sine enheter.

- Det har fungert veldig bra. Alle i teamet er tungt inne i driften i sin egen avdeling, og fungerer som en viktig pådriver for spreding i sin enhet, sier Åsheim.

Inspirerende

Åsheim avslutter med å fortelle at det har vært inspirerende å jobbe med prosjektet:

- Vi har fått en bekreftelse på at det arbeidet som har vært gjort tidligere har gitt resultater. Det inspirerer og motiverer til videre arbeid der vi fortsatt har våre utfordringer, avslutter Åsheim.

Les mer om innsatsområdet for SVKPrint