Trygg kirurgi i helse Nord-Trøndelag

Mange sykehus er nå godt i gang med kampanjetiltak for trygg kirurgi og reduksjon av postoperative sårinfeksjoner. Helse Nord-Trøndelag er blant dem som har kommet langt. (Foto: Helse Nord-Trøndelag HF)

Mange i gang med trygg kirurgi

Publisert  Oppdatert 

Inngående, tverrfaglig informasjon til alle involverte – det er anbefalingen fra deltakerne i læringsnettverket for trygg kirurgi. Les mer om deres erfaringer her.

29. februar arrangerte kampanjen samling nummer to i læringsnettverket for trygg kirurgi med fokus på postoperative sårinfeksjoner. En viktig del av læringsnettverket er at teamene utveksler erfaringer mens de er underveis med å teste og spre kampanjetiltakene. Læringsnettverket for trygg kirurgi omfatter i alt 21 team fra ulike helseforetak og sykehus fra hele landet.

Bruk av sjekkliste

Kampanjen har laget en egen versjon av WHOs sjekkliste for trygg kirurgi som også involverer tiltak for å redusere postoperative sårinfeksjoner. Gjennom kampanjen måler teamene blant annet bruk av sjekklisten. Da teamene begynte å registreringen, ble imidlertid flere overrasket over at sjekklisten ikke var så hyppig brukt som de i utgangspunktet trodde.

Det er for tidlig å si noe generelt om resultater når det gjelder registrering av tiltak og reduksjon av infeksjoner. Noen sykehus har imidlertid veldig gode målinger å vise til allerede nå. Sentralsykehuset i Førde har målt sjekklistebruk i 98 prosent av operasjonene. Betanien hospital har gjort målinger som viser helt opp til 100 prosent gjennomføring.

Eksempel: Helse Nord-Trøndelag

Blant dem som deltok på samlingen i læringsnettverket, er operasjonssykepleier ved Sykehuset Levanger, Rigmor Brekken. Brekken er teamleder for Helse Nord-Trøndelag, som er godt i gang med å sette i verk og registrere tiltak.

- Vi synes vi har kommet langt. Vi tok i bruk WHOs sjekkliste for trygg kirurgi allerede før kampanjestart, så det har vært forholdsvis enkelt å jobbe videre med den i kampanjen, sier Brekken.

- Registreringer ved sykehuset viser at sjekklisten blir brukt i over åtte av ti operasjoner. Det er særlig i forbindelse med små inngrep at forsømmelsene skjer, utdyper hun.

- For å utbre bruk av sjekklisten har vi hatt møter med postene og alt helsepersonell som er involvert i operasjoner, med gjennomgang av sjekkliste og registrering. Vi jobber nå målrettet for å motivere alle til å bruke sjekklisten ved hvert eneste inngrep. Vi går derfor flere informasjonsrunder med de ansatte og sender ut resultater fra registreringene med e-post, forteller Brekken.

Generelle erfaringer

Under samlingen kom det frem at mange av teamene i læringsnettverket har fått tilbakemeldinger om at pasienter opplever trygghet ved at de blir spurt om punktene i sjekklisten. Flere av teamene opplever imidlertid at det i starten er vanskelig å få alle yrkesgruppene med i gjennomføringen av sjekklisten. Flere steder må teamene stadig motivere kolleger til å bruke sjekklisten. En annen vanlig tilbakemelding er at det kan være tidkrevende å registrere bruk av sjekklisten.

Suksesskriterium

Mange har funnet smarte måter å sette i verk tiltakene på, men det er en gjennomgående erfaring at det største suksesskriteriet er å gi tverrfaglig informasjon i forkant til de ulike yrkesgruppene som deltar i kirurgiske inngrep.

Videre arbeid

Teamene fortsetter nå arbeidet med å spre tiltakene i egen organisasjon frem mot tredje og siste samling i læringsnettverket for trygg kirurgi med fokus på postoperative sårinfeksjoner, som er 31. mai. Når læringsnettverket er avsluttet, skal alle helseforetak innføre tiltakene.

Mer informasjon

Les mer om trygg kirurgi og reduksjon av postoperative sårinfeksjoner her.

Kampanjens sjekkliste finner du her.

(Publisert 21.03.2012)

Print