sepsiskampanje

Symptomer på blodforgiftning, også kalt sepsis.

Marker sepsisdagen 13. september

Publisert  Oppdatert 

Verdens sepsisdag markeres 13. september, og vi oppfordrer helsetjenesten til å bli med.

Sepsis, populært kalt blodforgiftning, er en livstruende tilstand. Svikt i ett eller flere organer kan utvikle seg til septisk sjokk, og kan ved forsinket eller mangelfull behandling ha dødelig utfall.

Faktisk er sepsis en av de aller vanligste dødsårsakene på norske sykehus, og rammer i alle aldre og helsetilstander. Pasienter som er svekket etter større operasjoner, som lider av kreft, diabetes, overvekt eller hjerte- og karsykdommer, er særlig utsatte for alvorlige infeksjoner og utvikling av sepsis. (Hentet fra www.sepsis.no). Forsinket oppstart av behandling ved sepsis øker dødeligheten.

Derfor er kartlegging av pasienters vitale funksjoner viktig for å oppdage sepsis så tidlig som mulig. Rask og målrettet behandling er avgjørende, og kan i enkelte tilfeller forhindre utvikling av sepsis.

Hvordan jobber vi med sepsis?

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 har utviklet og testet tiltakspakken for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis, og anbefaler alle akuttmottak å innføre tiltakene i pakken. I år gjennomføres også en pilot for å teste ut tiltakene på sengepost, og i desember arrangerer vi på nytt nasjonalt læringsnettverk, denne gangen for sengeposter på sykehus. Søknadsfrist er 12. september.

Ønsker ditt team med informasjon? Ta kontakt med Anne Kristin Ihle Melby, anne.kristin.ihle.melby@helsedir.no

Ideer til markering av sepsisdagen

En markering behøver ikke å ta mye ressurser. Med en liten innsats kan både pasienter og ansatte få med seg informasjon om sepsis de kanskje ikke visste fra før. Her er noen ideer.

  • Print og del ut flyers med symptomer på sepsis (se i høyre marg)
  • Trykk plakat og heng opp på din institusjon
  • Arranger sepsis-quiz for teamet ditt
  • Del informasjon om sepsis i sosiale medier
  • Vis "Kort om sepsis", filmen på forsiden til Midtnorsk senter for sepsisforskning
  • Kontakt lokalavisa og fortell om hvordan dere jobber med sepsis
  • Søk om å delta på læringsnettet for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis på sengepost
  • Diskuter sepsis på morgenmøte/teammøte/allmøte

Gode forbedringshistorier

Det gir inspirasjon å se de gode resultatene andre team har oppnådd ved hjelp av tiltakspakken. Ved Ullevål sykehus har de for eksempel klart å gi antibiotika innen en time til tre av fire sepsispasienter, og ved Nordlandssykehuset får de gitt det til 90 prosent av pasientene innen en time.

Ressurser

Print