Foto: Stig Marlon Weston

Foto: Stig Marlon Weston.

Ny versjon av tiltakspakkene om forverret tilstand

Publisert  Oppdatert 

NEWS2 og nye prosessindikatorer - tiltakspakkene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand er nå revidert. Sjekk også status for tiltakspakkene innen underernæring og sepsis.

Da team fra hele landet deltok på nasjonalt læringsnettverk for tidlig oppdagelse av forverret tilstand i 2017, kom det flere innspill. Alle versjoner av tiltakspakken, både for sykehjem, hjemmetjeneste og sykehus, er revidert i april 2018.

Tiltakspakkene for forebygging og behandling av underernæring er også under revidering, og ventes ferdigstilt i starten av mai. Følg med på pasientsikkerhetsprogrammet.no for endelig versjon.

Flere har også spurt om tiltakspakken for tidlig oppdagelse og behandling av sepsis. Tiltakspakken for akuttmottak blir ikke endret i denne omgang. Tiltakene piloteres nå på sengepost, og det arrangeres nasjonalt læringsnettverk for disse fra desember 2018. Tiltakspakken vil bli publisert i etterkant av dette læringsnettverket.

Dette er endringene innen forverret tilstand

Endringene i tiltakspakkene for tidlig oppdagelse av forverret tilstand er gjort av sekretariatet i samarbeid med ekspertgruppen og andre ressurspersoner fra utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjeneste. Endringene består i hovedsak av:

1. Early Warning Score ble revidert av Royal College og Physicians i desember 2017 og betegnes nå som NEWS2. Denne er inkludert i tiltakspakken og erstatter NEWS. Det nye i NEWS2 er i korte trekk at:

  • Det nå ligger inne to skalaer for å registrere SpO2.
  • Det er lagt til en ny skala (skala 2) for bruk hos pasienter med hyperkapnisk respirasjonssvikt (vanligvis KOLS pasienter) som har anbefalt oksygensaturasjon mellom 88-92%.
  • Bevissthet og AVPU skalaen har tatt med C for Confusion. Det betyr at nytilkommen forvirring gir tre poeng.
  • NEWS2 > 5 er definert som en trigger for både sepsispasienter og alle andre typer forverring som krever hurtig respons.
  • Diagrammet har et nytt fargevalg, som gjenspeiler det faktum at de opprinnelige rød-gult-grønne farger ikke var ideell for ansatte med rød/grønn fargeblindhet.

2. Nye prosessindikatorer:

  • 12.02b) [Andel pasienter med fullstendig utfylt Early Warning Score (EWS)]. Indikatoren tilsvarer tidligere prosessindikator 12.02.
  • 12.03c) [Riktig utført respons ved NEWS2 > 5]. Dette er en videreutvikling av tidligere prosessindikator 12.03

De gamle indikatorene er fortsatt tilgjengelige i Extranet og de som ønsker kan fortsatt benytte disse.

3. Faglige resursers.

På våre nettsider finner du nå NEWS2 oversatt fra Royal College og finnes som:

  • NEWS2 lommekort
  • NEWS2 observasjonskurve – i en redigerbar versjon i Excel

Flere har spurt om de kan få tilsendt lommekort med NEWS2. Pasientsikkerhetsprogrammet har ikke lenger kort liggende, men har lagt ut filer i høyre marg som enhetene kan bruke til å printe eller trykke opp slike kort selv. Det samme gjelder kommunikasjonsverktøyet ISBAR.

Print