IMG_5226

Slåtthaug sykehjem var en av pilotene for forebygging og behandling av underernæring. (Foto: Magnus Lysén)

Ny versjon av tiltakspakkene om underernæring

Publisert  Oppdatert 

Vi har gjort flere forenklinger og presiseringer i tiltakspakkene om underernæring. Se hvilke endringer som er gjort.

Revidert versjon av ernæringspakkene for sykehus, sykehjem og hjemmetjeneste er endelig publisert. De nye versjonene er publisert i høyremargen HER.

Hvilke endringer er gjort?

Endringene består i hovedsak av forenklinger og presiseringer. Dette er endringer felles for alle pakkene: 

 • Forenklet flytskjema
 • Forenklet driverdiagram
 • Definert innhold i ernæringsplan
 • Fjernet enkelte tidsfrister i tiltakene
 • Inkludert pasienter som allerede er underernært
 • Konkretisert de viktigste punktene i risikovurderingen
 • Definert tydelig ulike begreper som brukes
 • Forenklet prosess- og resultatindikatorer for å minimere tidsbruk på datainnsamling

Endringer for sykehus:

 • Lagt til ny resultatindikator, for de som ønsker det
 • Gjort presiseringer som "fanger opp langliggere"
 • Konkretisert diagnosekoder

Endringer for sykehjem og hjemmetjeneste:

 • Ekskludert pasienter som har særegne behov eller ønsker, og som trenger en mer tilpasset oppfølging
 • Gjort tilpasninger med utgangspunkt i etablert praksis i primærhelsetjenesten
 • Fjernet fokus på KMI og økt fokus på vektendring

Justert etter læringsnettverket

Tiltakspakkene er justert etter erfaringer gjort fra deltakende team i det nasjonale læringsnettverket i 2017. For å ivareta god kvalitet og pasientsikkerhet kreves det en balanse mellom "gullstandard" og hva som er gjennomførbart i praksis. Vi vil gjerne rope ut en stor takk til ekspertgruppen for innsatsområdet og annet dedikert helsepersonell som har bidratt med småskalatesting, erfaringsutveksling og fagkompetanse slik at tiltakspakkene kan fungere best mulig i praksis og til det beste for pasienten. TAKK! 

 

 

Print