Pasientsikkerhetskonferansen2017-CarolHaradan-3

(Foto: Stig Marlon Weston)

Se presentasjonene fra konferansen

Publisert  Oppdatert 

Fra kommunikasjon om og med pasienter til hvordan håndtere uønskede hendelser. Her er flere av presentasjonene som ble holdt under Pasientsikkerhetskonferansen 2017.

1200 deltakere på Pasientsikkerhetskonferansen 2017 fikk høre om lang rekke interessante temaer. I margen til høyre finner du presentasjonene fra flere paralleller og plenumsforedrag som ble holdt på konferansen fra 1. - 2. november 2017. 

Presentasjoner vil bli lagt ut fortløpende . Noen foredragsholdere har reservert seg fra publisering på grunn av rettigheter rundt illustrasjoner e.l.

Konferansen ble ikke streamet.

Print