_DSC1226

Jobber fremdeles med å gjøre sjekklisten standard. Bilde: Haukeland Sykehus

Sjekklisten fremdeles ikke standard ved alle operasjoner

Publisert  Oppdatert 

Forbedring er ikke gjort i en fei. Flere helseforetak jobber nå med å forbedre bruken av sjekklisten for trygg kirurgi. Her er deres syv råd for å lykkes.

Sjekklisten for trygg kirurgi skal brukes ved alle planlagte operasjoner. Studier viser at sjekklisten vil redusere faren for infeksjoner og komplikasjoner knyttet til kirurgiske inngrep med over 40 % prosent, også i Norge.

I løpet av kampanjeperioden har så godt som alle operasjonsenheter i landet kommet i gang med listen. I en oppfølgingssamling gjennom pasientsikkerhetsprogrammet viser det seg at sjekklisten likevel ikke brukes så ofte som den skal.

Flere helseforetak forteller at de ble overrasket da de etter målinger kunne dokumentere at bruken av listen ikke var optimal. Erkjennelsen av dette har vært en viktig motivasjonsfaktor flere steder. Teamet fra Finnmarkssykehuset forteller at de ikke er helt i mål enda, men at de jobber med saken. De oppdaget at de ansattes og ledernes holdninger endret seg da de kunne dokumentere at sjekklisten ikke ble brukt så ofte som de først trodde.

Må snu den lokale motstanden

Til tross for entydige forskningsfunn om sjekklistens fordeler eksisterer det fremdeles skepsis mot listen, både hos enkeltpersoner og i enkelte miljøer.

Det kan være utfordrende å opprettholde ny praksis. Det kan være at sjekklisten bevisst ikke prioriteres, eller at ikke alle sjekklistens tre deler blir gjennomført. Flere forteller også at spesielt ferier er utfordrende.

Avgjørende å forankre og avklare ansvar

Helseforetakene velger forskjellige strategier for å sikre at sjekklisten konsekvent brukes. Universitet i Nord-Norge forteller at ledelsens støtte og tydelige prioritering er essensielt for sikre konsekvent bruk av listen. God informasjon og lokal konkurranse bidrar også positivt.

Ved Sykehuset Finnmark har de laget små, laminerte lomme-sjekklister og følger opp der sjekklisten ikke blir brukt. I Helse Førde har de sikret at sjekklistene er lett tilgjengelige, de tar med ansatte på råd, gir informasjon til involverte og presenterer resultatene.

Ved AHUS forteller teamet at infeksjonsforekomsten i seg selv bidro til å redusere motstanden mot sjekklisten i det kirurgiske miljøet. I tillegg til hyppige møter og innsats av nøkkelpersoner i miljøet har det vært viktig å avklare ansvaret for gjennomføringen av sjekklistens tre deler.

Ved Sykehuset i Vestfold ser de også at fordeling av ansvar for de tre ulike deler av sjekklisten mellom ulike aktører på operasjonsstuen er sentralt for å lykkes

Gode råd for implementering av sjekklisten:

- Forankre tydelig i ledelsen
- Informer de ansatte og be om innspill til forbedringer
- Avklar ansvar på operasjonssalen for listens tre deler
-  involver nøkkelpersoner
- Mål reell bruk av listen og følg opp der den ikke brukes i sin helhet
- Mini-audit
- Lag en godt synlig forbedringstavle med resultater og målinger som oppdateres løpende.

Se hele tiltakspakken med sjekklisten for trygg kirurgi

Print