Pasientsikkerhetskampanjen-fotoStigWeston-52

Bildet er fra urologisk avdeling på Akershus Universitetssykehus, den ene av fem piloter for sepsis på sengepost. (Foto: Stig Marlon Weston).

Skal oppdage sepsis på sengepost

Publisert  Oppdatert 

Nå starter testingen av tiltakspakken for tidlig oppdagelse av sepsis på sengepost. Fem sykehus over hele landet skal høste erfaringer før arbeidet spres via læringsnettverk i desember.

Sepsis, på folkemunne kalt blodforgiftning, er en livstruende tilstand som oppstår når kroppens respons til en infeksjon ødelegger dens eget vev og organer. Sepsis kan føre til organsvikt og død. Sykehusdødeligheten er rundt 15 prosent, og ved septisk sjokk er den over 40 prosent. Å gi antibiotika så tidlig som mulig, helst innen en time, redder liv.

Behov for systematisk arbeid med sepsis på sengepost

Pasientsikkerhetsprogrammet har gjennom 2017 arrangert lærngsnettverk hvor over 20 sykehus deltok og jobbet målrettet med tiltakspakken for tidlig oppdagelse av sepsis på akuttmottak, og det har gitt gode resultater. På Ullevål har de for eksempel gått fra å gi hver fjerde pasient på akutten antibiotika innen en time til å få gitt dette til tre av fire pasienter.

Faren for sepsis er imidlertid ikke over etter man har blitt lagt inn på en sengepost. Norske pasienter er i gjennomsnitt innlagt i tre til fire døgn, og sepsis forekommer hyppig - spesielt blant eldre og blant pasienter med sammensatte lidelser. Systematisk arbeid trengs å avdekke tilstanden tidlig nok, og en tiltakspakke tilpasset pasienter innlagt sykehus har vært etterlyst av helsepersonell.

En ekspertgruppe bestående av ca. ti leger og to brukerrepresentanter har jobbet fram en tiltakspakke basert på helt fersk forskning for å dekke behovet, og de første testene settes i gang snart.

Testfasen starter i mars

Fem sykehus har satt ned forbedringsteam som skal jobbe tett med å teste tiltakene og målingene, og i løpet av våren skal de utveksle erfaringer og veiledes av pasientsikkerhetsprogrammet. De fem sykehusene er Sykehuset Levanger, Akershus Universitetssykehus, Finnmarkssykehuset Hammerfest, Sykehuset Østfold og Sykehuset Telemark.

Teamene skal høste erfaringer og identifisere de tiltakene som gir størst effekt. Deretter vil tiltakspakken spisses, og spres til flere sykehus i løpet av høsten vi nasjonalt læringsnettverk. Forhåpentligvis vil enda flere tilfeller oppdages tidsnok, og enda flere liv reddes.

Kick-off for oppstart av pilotperoiden ved de ulike sykehusene

  • 7/3 Sykehuset Levanger
  • 9/3 Akershus Universitetssykehus
  • 12/3 Finnmarkssykehuset Hammerfest 
  • 15/3 Sykehuset Østfold
  • 20/3 Sykehuset Telemark

 

Print