201605-overdosekort

Slik er det nye overdosekortet

Publisert  Oppdatert 

Vi har endret litt på overdosekortet som brukes for å forebygge overdosedødsfall.

Overdosekortet ble laget i 2013, da tiltakspakken for å forebygge overdosedødsfall ble lansert. Kortet oppsummerte den informasjonen som pasienter skulle motta i løpet av sitt opphold på rusinstitusjonen (TSB). Siden da har kortet også blitt tatt i bruk i kommunehelsetjenesten enkelte steder. Etter tre år har vi høstet en del erfaring, og vi har gjort noen endringer på utseende og tekst.

- Kortene bygger på samme prinsipper som tidligere og er lett gjenkjennbare, sier Marie Brudvik. Hun er prosjektleder for innsatsområdet.

Ny tekst på kortene er

Overdose kan forebygges

• Ved 3 - 8 dager uten heroin er toleransen nær null

• En reduserer risiko ved å dele opp i flere doser

• Røyking er tryggere enn sprøyte

• Det gir økt risiko å blande ulike rusmidler

• Overdose? Ring 113. Følg veiledning

• Se om du kan vekke og holde personen våken

• Er personen bevisstløs + puster IKKE normalt? Livredning 30 hjertekompresjoner og 2 innblåsinger (Illustrert med tegn)

Endringene er basert på innspill fra brukerne, helsetjenestene, ekspertgruppen for overdoseforebygging i helsetjenesten og arbeidsgruppen for overdosestrategien.

Kortene som er i omløp i dag kan brukes videre. Ved bestilling av nytt opplag bruker man den nye malen.

Last ned overdosekortene på nettsiden til Helsedirektoratet

Print