Fagdirektør ved Sykehuset Telemark Halfrid Waage

Fagdirektør Halfrid Waage. Foto Sykehuset Telemark

Snuoperasjon ved Sykehuset Telemark: vil bli blant de beste

Publisert  Oppdatert 

Sykehuset Telemark bruker pasientsikkerhetskampanjen til å redusere dødeligheten

I juni la Kunnskapssenteret frem overlevelsesindikatorer for samtlige sykehus i Norge. For Sykehuset Telemark viste tallene signifikant lavere overlevelse etter hjerteinfarkt og hjerneslag enn det nasjonale gjennomsnittet.

Ble tatt på sengen

Ingen ved sykehuset var forberedt på de lave resultatene. – Vi ble forbauset over tallene fordi behandlingen vi gir er i tråd med nasjonale retningslinjer, sier fagdirektør Hallfrid Waage.

Sykehusledelsen synes likevel det er bra at tallene kommer. Waage er imponert over de lokale fagmiljøenes engasjement for å gjøre noe med resultatene. Det er også sjef for medisinsk klinikk, Per Urdahl. – Det er bra vi blir målt slik at vi kan jobbe med å utvikle tjenestene våre optimalt, sier han.

Bruker kampanjen for å bli bedre

Sykehuset har allerede tatt tak i kvalitetsutfordringene. Sammen med pasientsikkerhetskampanjen har de diskutert en tiltaksplan for å redusere dødeligheten ved sykehuset.

Tiltaksplanen inkluderer gjennomgang av de siste 50 dødsfallene ved sykehuset, bruk av manual for ledelse av pasientsikkerhet og veileder for pasientsikkerhetsvisitter, samt implementering av innsatsområdene i kampanjen.

Til høsten skal Sykehuset Telemark i tillegg være pilotsykehus for innsatsområdet Hjerneslag i kampanjen. Det innebærer å teste ut tiltakspakken som utarbeides av kampanjens ekspertgruppe. Et oppfølgingsmøte med kampanje sekretariatet etter sommeren er allerede planlagt.

Gode erfaringer med tiltakene

Andre sykehus har allerede meldt sin interesse for tilsvarende assistanse fra pasientsikkerhetskampanjen.

- Vi vet at kampanjens tiltak bidrar til å redusere dødeligheten, sier kampanjens sekretariatsleder, Anne-Grete Skjellanger. Hun viser til resultater fra Skottland, der sykehus reduserte dødeligheten med tilsvarende tiltakspakker.

Les om reduksjon av dødelighet ved Crosshouse Hospital

Utover praktiske råd, kan kampanjen bidra med støtte og veiledning. Skjellanger forteller at kampanjen også tilrettelegger for nasjonal og internasjonal erfaringsutveksling, og planlegger et møte mellom Sykehuset Telemark og ledelse ved Crosshouse Hospital i Skottland til høsten.

Print