Oppsalhjemmet posterpris

Oppsalhjemmet i Oslo har fått konkrete kliniske resultater av sine pasientsikkerhetsvisitter.De fikk pris for beste poster på læringsnettverket i ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem.

Vant pris for visitter

Publisert  Oppdatert 

Ledelsen på Oppsalhjemmet i Oslo får ros for sine pasientsikkerhetsvisitter. Nylig fikk de pris for beste poster.

14 sykehjem i Oslo deltok denne uka på tredje samling i læringsnettverk for ledelse av pasientsikkerhet i sykehjem. Erfaringene deres skal også brukes i kommunene.

Sykehjemmene hadde valgt flere måte å jobbe med ledelse av pasientsikkerhet. Prisen for den beste posteren gikk til Oppsalhjemmet. Ledelsen på sykehjemmet hadde tatt i bruk pasientsikkerhetsvisitter som verktøy. De meldte om både konkrete kliniske resultater og en endring i kultur hos ansatte.

Dialog mellom ansatte og ledelse

På Silurveien sykehjem hadde de også gode erfaringer med pasientsikkerhetsvisitt. De ansatte opplevde å få en direkte kanal til toppleder, og institusjonssjefen fikk en kanal for å skape dialog og oppfølging.

- Pasientsikkerhetsvisitten er et enkelt og relativt lite tidskrevende tiltak, og har stor effekt, sa Turid Mood.

- De ansatte følte seg friere til å si i fra når formålet ikke føltes som kontroll, men som en visitt, avsluttet hun.

Åpenhet

Ærlighet og åpenhet er nødvendig for god ledelse av pasientsikkerhet. Det mener Oddny Lien og Monica Berg på Moen sykehjem i Elverum. De har over lengre tid jobbet systematisk med å ta med pårørende på beslutninger. Sykehjemmet har også jobbet med gjennomgang av legemidler, fall og nå ernæring.

Tavlemøter i fokus

Sagenehjemmet snakket om tavlemøter. De har brukt tavler som et verktøy for å følge med på og vise utvikling og status. Som leder får du synliggjort risikoområder på en god måte, sa Olaug Vibe.

- Ved hjelp av tavler får du frem de gode diskusjonene.

Sagenehjemmet har særlig jobbet med fall. Tid, endringsvilje og stayerevne var viktige kriterier for suksess, mente de.

Sagenehjemmet vil nå utvikle tavlene videre. De utvider trolig med trykksår og ernæring.

Erfaringer fra Tønsberg kommune

Også Tønsberg kommune delte av erfaringene sine. Tønsberg er pilot for «pasient- og brukersikker kommune» i pasientsikkerhetsprogrammet. Kommunaldirektør Tove Hovland viste blant annet til behovet for god ledelse, aktiv involvering av pasient og pårørende og åpenhet og ærlighet. Hun sa også at ansatte på alle nivåer må lære mer om forbedringskunnskap.

- Vi har en klar topp-down og bottom-up» strategi i vårt arbeid, sa Hovland.

Hun snakket varmt om trening i kommunikasjon, pasientsikkerhetsvisitter, årsaks- og hendelsesanalyse og system for kommunale læringsnettverk.

- Pasientsikkerhetsvisitter er en av de viktigste måtene å jobbe for en god kultur på, rådet Hovland.

Print