Teamet fra Telemark avr ett av over tyve som deltok på læringsnettverk for samstemming av legemiddellister. Her får de
veiledning av pilotprosjektleder Morten Finckenhagen.

Teamet fra Telemark var ett av over tyve team som deltok på læringsnettverket for samstemming av legemiddellister. Her får de veiledning av pilotprosjektansvarlig Morten Finckenhagen.

Vil bli best i verden på samstemming av legemiddellister

Publisert  Oppdatert 

- Det er ingenting i veien for at vi kan bli best i verden på legemiddelsamstemming, hevder fastlege og ansvarlig for ett av pilotprosjektene i pasientsikkerhetskampanjen, Morten Finckenhagen.
Dermed legger han listen for de rundt 130 deltakerne som i de kommende månedene skal jobbe med kampanjens innsatsområde

Over 20 team, fra Helse Stavanger til Helse Finnmark, deltok denne uken på den første samlingen i det nasjonale læringsnettverket i Samstemming av legemiddellister. Helse Sør-Øst var vertskap for samlingen. De tverrfaglige teamene vil møtes totalt tre ganger i løpet av ett år.  Mellom samlingene skal de jobbe med å innføre konkrete tiltak for å forbedre samstemmingen i egen virksomhet.

Samstemming av legemiddellister
Samstemming av legemiddellister handler om at ulike behandlere, som fastlege, sykehjem og sykehus, har samme oversikt over hvilke medisiner pasienten tar.

Legemiddelsamstemming er anerkjent som et betydelig pasientsikkerhetsproblem. Undersøkelser viser at ulike behandlere, pasienten og pårørende har forskjellige oversikter over medisinene pasienten står på. En undersøkelse fant at annenhver journal ved utskrivning inneholdt fullstendige opplysninger om pasientens medisiner[1] .

Manglende samstemming kan føre til at pasienten settes på medisiner eller undergår behandling som ikke er forenelig med medisinene pasienten allerede tar.  Jo flere medisiner pasientene tar, jo større er faren for komplikasjoner.

Lærer av pilotprosjekter
Tre pilotprosjekter som har arbeidet med samstemming, delte sine erfaringer med teamene. Kampanjens pilotprosjekt ved Bekkestua fastlegekontor og Bærum sykehus har fokusert på samstemming av legemiddellister i overgangen mellom fastlege og sykehusinnleggelse. To andre pilotprosjekter, ved Helse Møre og Romsdal HF og Sjukehusapoteket i Ålesund, og pilotprosjektet ”LOP” i Helse Vest, har fokusert på samstemming av legemidler ved innleggelse og utskriving i sykehus.

Ikke funnet den endelige løsningen:
- Samstemming av legemiddellister er et komplisert felt, og prosjektene hver for seg har ikke funnet den endelige løsningen. Det forteller sekretariatsleder for kampanjen, Anne-Grete Skjellanger.  –Teamene som deltar her skal teste tiltakene, og deres erfaringer vil bidra til å konkretisere den endelige tiltakspakken. Det blir spennende å se hva de har kommet frem til når vi møtes ved neste samling i starten av 2012, sier Skjellanger.

Se presentasjonene fra pilotprosjektene i margen til høyre
(publisert 04.11.11)

[1] Frydenlund & Brekke, Tidsskriftet DNLF 09/10.2011

 Print